• Slovensko
  • Angleško
team-icon

Vabilo

Vabilo

Naročnik prireditve ali dogodka, goste povabi s pomočjo vabila. Vabilo je enostavna grafična podoba, ki vsebuje kratko besedilo, podatke o dogodku, kraj in čas. Obliko in podobo vabila pa si naročnik lahko izbere sam. Vabilo je v odprijemljivi obliki, povabljenemu ga pošljemo po pošti ali mu ga izročimo osebno.


Kaj ponujamo?
  • Elektronsko vabilo
  • Idejna zasnova
  • Oblikovanje pripravljene vsebine
  • Shranjevanje v primerno elektronsko obliko - mailing

Pošlji povpraševanje