• Slovensko
  • Angleško
team-icon

Celostna grafična podoba

Celostna grafična podoba

Za predstavitve podjetja vsem njegovim strankam potrebuje podjetje celostno grafično podobo, saj se podjetje z njo identificira in loči od konkurence. Prednost pred konkurenco je v inovativnosti podjetja, saj s pomočjo celostne grafične podobe predstavi tehnike in metode, poglede in oblike zaradi katerih se loči od ostalih podobnih podjetij na trgu.


Oblikujemo
  • Razpoznavni slikovni ali besedni znak
  • Razvoj barvnega sistema in osnovnih tipografij
  • Oblikovanje osnovnih tiskovin: dopisni list, poslovna vizitka, kuverta, štampiljka

Pošlji povpraševanje